skip to Main Content

PRODUKTER

MEASURELET SCALE

Measurelet Scale gør målingen af udskillelser lettere, hurtigere, mere hygiejnisk og mere værdig for patienten.

Measurelet Scale består af en specialudviklet og meget brugervenlig software, som kombineres med en skærm og en vægt.

Produktet placeres på patienttoilettet og kan (hvis patienten er i stand til det) håndteres af patienten selv. Hvis ikke patienten er i stand til dette, kan personalet udføre målingen på stuen/patienttoilettet, bortskaffe udskillelserne i toilettet og smide det medfølgende engangsbækken i affaldsposen.

Data lagres i softwaren og kan tilgås af sygeplejersken og lægen via en hjemmeside.

INTRO TIL MEASURELET SCALE

Fordele ved Measurelet Scale for patienter

Resultaterne fra brugertests viser, at patienterne oplever, at:

  • det er mere hygiejnisk at bruge Measurelet Scale
  • det er nemmere
  • mere værdigt
  • de til enhver tid hellere vil bruge Measurelet Scale end manuel monitorereing, når de skal have lavet væskeregnskab.

Andre fordele ved Measurelet Scale

Sygeplejerskerne synes også, det er nemmere, mere tidsbesparende og hygiejnisk.

  • Når patienterne kører væskeregnskab mere selvstændigt, sparer det tid hos sygeplejerskerne
  • Bedre hygiejne – særligt ved isolationspatienter undgår man helt at skulle bære bækkenet ud af patientstuen
  • Præcise data – et digitalt væskeregnskab giver et godt klinisk og pædagogisk overblik over patientens udskillelsesmønster i løbet af døgnet (samt kan gemme historik på patienten)

Hjemmemåling af udskillelser

Measurelet Scale giver mulighed for hjemmemåling af udskillelser, da produktet er bærbart og let at håndtere. Data sendes direkte til den relevante kliniker. Herved kan nogle indlæggelser undgås og lægen får mulighed for at observere patientens udskillelser over længere tid i deres vante omgivelser.

Der er også potentiale for at bruge vægten i primær sektor, hvor det giver mening at observere udskillelser fx for at forebygge indlæggelser på grund af dehydrering eller ophobning af væske.

Produktet kan rengøres og desinficeres med alle kendte rengøringsmidler.

SE SYGEPLEJERSKE JOHANNES ERFARINGER MED MEASURELET SCALE

Sygeplejerske Johanne Steinmark fra Medicinsk Gastroenterologisk og Hepatologisk Afdeling på Rigshospitalet har testet Measurelet Scale – hør hendes erfaringer.

Evaluering af Measurelet Scale

Følgende artikler er skrevet på baggrund af evalueringerne på Medicinsk klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Rigshospitalet og Sjællands Universitetshospital Køge, Afdeling M6.

Sygeplejersker på Rigshospitalet klar til en fremtid med digitalt væskeregnskab (16. november 2020)

Patienter på Rigshospitalet er glade for Measurelet Scale (16. november 2020)

Flot modtagelse af Measurelet Scale i Køge trods COVID-19 nedlukning (13. november 2020)

SE INSTRUKTIONSVIDEO TIL MEASURELET SCALE

Mere information om produktet

For priser, mulighed for demonstration, uforpligtende test og andre spørgsmål, ring eller skriv til Marie Lommer Bagger, marie@measurelet.com eller +4529921111.

BILLEDER MEASURELET SCALE

Tryk på billederne og se dem i fuld størrelse.

SYGEPLEJERSKER OG PATIENTER MENER

  • 96 procent af patienter, der har prøvet Measurelet Scale fortrækker at bruge det igen næste gang, de skal måle udskillelser.
  • De adspurgte patienter synes Measurelet Scale er nem at bruge og mere hygiejnisk end den gamle procedure.
  • 75 procent af de adspurgte sygeplejersker vil vælge Measurelet Scale igen.

IMPLEMENTERINGSHÅNDBOG

implementeringshåndbog for measurelet scale

BRUGERGUIDE

brugerguide

AFLÆS DATA

aflæs data measurelet scale

OPRET NY PATIENT

opret patient measurelet scale

VÆSKESKEMA

væskeskema measurelet scale

Back To Top