skip to Main Content

Measurelet Fluid Monitor

Fluid Monitor indsamler data fra alle Measurelets hardware produkter. Data kan tilgås fra en computer, uanset hvor man befinder sig som behandler.

At måle patienters væskebalance er en vigtig observation for at kunne give den optimale pleje- og behandling. De manuelle processer omkring måling og registrering af væskeregnskaber er dog ofte tidskrævende og forbundet med flere fejlkilder.

Measurelet tilbyder løsninger, der automatiserer processer, som indgår i væskebalancemålinger. Vores løsninger består af hardware produkter, der måler, registrerer og sender data, samt af en datadrevet softwareløsning Measurelet Fluid Moinitor.

Med log in på Fluid Monitor fra en hvilken som helt computer kan du som behandler (sygeplejerske, SOSU-assistent eller lign.) få overblik over alle de patienter, du har på væskeregnskab i din afdeling, samt de patienter, som er hjemme på orlov eller som følges ambulant. Measurelet Fluid Monitor gør derfor også hjemmemonitorering muligt. Data fremvises overskuelig og logisk og kan let overføres til den elektroniske patientjournal. Measurelet Fluid Monitor kræver abonnement.

fluid monitorFordele ved Measurelet Fluid Monitor

  • Indsamler og fremviser data, som bliver indsamlet fra alle vores produkter: Measurelet Input, Measurelet Scale og Measurelet Toilet
  • Muliggør hjemmemonitorering
  • Sundhedspersoner kan følge patienters væskebalance på afstand
  • Muliggør tidstro data
  • Historiske data lagres
  • GDPR-kompatibel

 

fluid monitor

BILLEDER MEASURELET FLUID MONITOR

 

 

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?