skip to Main Content

Measurelet Toilet

Measurelet Toilet er et højteknologisk toilet, der er udviklet til at automatisere måling og registrering af output.

At måle patienters væskebalance er en vigtig observation for at kunne give den optimale pleje og behandling.

De manuelle processer omkring måling og registrering af væskeregnskaber er dog ofte tidskrævende og forbundet med flere fejlkilder – især er måling af udskillelser tidskrævende og ofte forbundet med ubehag for både patienter og personale.

Toilettet vejer og registrer urin og afføring i adskilte mål og sender resultatet direkte i journalen. Patienterne ’logger’ sig ind på toilettet med patientarmbåndet. Data kan tilgås på en computer uanset, hvor man befinder sig som behandler.

Hjertesygdomme i Gentofte lægger afdeling til klinisk test af Measurelet Toilet.

Fordele ved Measurelet Toilet

 • Giver mere præcise data til diagnosticering
 • Data kan tilgås, uanset hvor man befinder sig
 • Sygeplejeressourcer frigøres
 • Skaber mere arbejdsro og færre afbrydelser for plejepersonalet
 • Hygiejnen forbedres
 • Giver et bedre overblik i patientens udskillelsesmønster
 • Gør proceduren omkring måling af udskillelser lettere og mere enkel
 • Patienterne kan selv og nemt udføre målinger
 • Patienterne bliver mere selvhjulpne
 • Understøtter patientens integritet
 • Mindsker den miljømæssige belastning.

measurelet toilet

Foto

 

 

Back To Top