skip to Main Content

Measurelet Toilet

Measurelet Toilet er et højteknologisk toilet, der er udviklet til at automatisere måling og registrering af output.

At måle patienters væskebalance er en vigtig observation for at kunne give den optimale pleje og behandling.

De manuelle processer omkring måling og registrering af væskeregnskaber er dog ofte tidskrævende og forbundet med flere fejlkilder – især er måling af udskillelser tidskrævende og ofte forbundet med ubehag for både patienter og personale.

Measurelet Toilet erstatter den traditionelle afvejning af urin og afføring fra bækkener. I stedet for at benytte et bækken ’logger’ patienten sig ind på toilettet med patientarmbåndet og går på toilettet på normal vis. Toilettet måler automatisk volumen af urin og afføring og sender resultatet til en journal på patienten. Data kan tilgås online.

Fordele ved Measurelet Toilet

 • Giver mere præcise data til diagnosticering
 • Data kan tilgås, uanset hvor man befinder sig
 • Sygeplejeressourcer frigøres
 • Skaber mere arbejdsro og færre afbrydelser for plejepersonalet
 • Hygiejnen forbedres
 • Giver et bedre overblik i patientens udskillelsesmønster
 • Gør proceduren omkring måling af udskillelser lettere og mere enkel
 • Patienterne kan selv og nemt udføre målinger
 • Patienterne bliver mere selvhjulpne
 • Understøtter patientens integritet
 • Mindsker den miljømæssige belastning.

measurelet toilet

Så nemt er det for patienten at registrere output

Foto

Measurelet Toilet er CE-mærket

ce-mærkning
Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?