skip to Main Content

Measurelet Input

Measurelet Input er en specialdesignet vægt, som nemt og præcist måler patienters væskeindtag digitalt.

At måle patienters væskebalance er en vigtig observation for at kunne give den optimale pleje og behandling. Traditionelt noteres værdierne i et væskeskema på papir. De manuelle processer omkring målinger og registrering er ofte tidskrævende og forbundet med flere fejlkilder.

Measurelet Input giver overblik over patientens drikkemønstre og sikrer en mere præcis måling. Measurelet Input er testet på Herlev Hospital.

Sådan foregår målingen

Når væske tilbydes, måles indhold på vægten og registreres med det samme i systemet, når der trykkes på knappen ‘Tilføj’. Tilsvarende måles det væske, som ikke indtages, og der trykkes på knappen ‘Kassér’.

Døgnets væskeindtag registreres og gemmes, og både patient og behandler kan løbende følge med i, hvor stort væskeindtaget har været. Døgnets væskeindtag kan aflæses direkte på Measurelet Input eller kan tilgås på en computer, uanset hvor man befinder sig, som behandler.

Measurelet Input kan nemt placeres på patienten sengebord. Der er også potentiale for at bruge vægten i ambulant regi eller i primærsektoren.

Fordele ved Measurelet Input

  • Giver mere præcise data
  • Gør proceduren omkring registrering af væskeindtag lettere og mere enkel
  • Giver et bedre overblik i patientens væskeindtag over flere døgn
  • Patienter kan selv og nemt udføre målinger ved sengebordet
  • Produktet gør patienterne mere selvhjulpen og understøtter patientens integritet
  • Sygeplejeressourcer frigøres.

measurelet input system

Foto

Tryk på billederne og se dem i fuld størrelse.

Det siger sundhedsprofessionelle

”Measurelet Input øger patientinddragelsen og frigiver tid for personalet.”

”Input er mere overskueligt for patienten.”

”Det letter sygeplejerskens opgaver, og patienten får del i egen behandling.”

”Patienter føler sig mere inddraget. Deres egne grænser bliver bedre bevaret, da det hele kan foregå på stuen.”

Kilde: Spørgeundersøgelse på Rigshospitalet, forår 2023.

Measurelet Input materialer

Download brugervejledninger.

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?