skip to Main Content

Measurelet Output

Measurelet Output gør målingen af udskillelser lettere, hurtigere, mere hygiejnisk og mere værdig for patienten. Measurelet Output kan med fordel bruges i ambulant regi og i primærsektoren.

Measurelet Output består af specialudviklet og meget brugervenligt software, som kombineres med en skærm og en vægt.

Produktet placeres på patienttoilettet og kan (hvis patienten er i stand til det) håndteres af patienten selv. Hvis ikke patienten er i stand til dette, kan personalet udføre målingen på stuen/patienttoilettet, bortskaffe udskillelserne i toilettet og smide det medfølgende engangsbækken i affaldsposen.

Data lagres i softwaren og kan tilgås af sygeplejersken og lægen via en hjemmeside.

Fordele ved Measurelet Output for patienter

95% af de patienter, der har afprøvet Measurelet Output, ønsker at anvende produktet igen. Resultaterne fra brugertests viser, at patienterne oplever, at:

  • være mere selvhjulpne
  • det er mere hygiejnisk at bruge Measurelet Output
  • det er nemmere
  • mere værdigt
  • de til enhver tid hellere vil bruge Measurelet Output end manuel monitorering, når de skal have lavet væskeregnskab.

Andre fordele ved Measurelet Output

Sygeplejerskerne synes også, det er nemmere, mere tidsbesparende og hygiejnisk.

  • Når patienterne kører væskeregnskab mere selvstændigt, sparer det tid hos sygeplejerskerne
  • Bedre hygiejne – særligt ved isolationspatienter undgår man helt at skulle bære bækkenet ud af patientstuen
  • Præcise data – et digitalt væskeregnskab giver et godt klinisk og pædagogisk overblik over patientens udskillelsesmønster i løbet af døgnet (samt kan gemme historik på patienten)

Kan med fordel bruges til hjemmemonitorering

Measurelet Output giver mulighed for hjemmemåling af udskillelser, da produktet er bærbart og let at håndtere. Data sendes direkte til den relevante kliniker. Herved kan nogle indlæggelser undgås og lægen får mulighed for at observere patientens udskillelser over længere tid i deres vante omgivelser.

Der er også potentiale for at bruge vægten i primær sektor, hvor det giver mening at observere udskillelser fx for at forebygge indlæggelser på grund af dehydrering eller ophobning af væske.

Produktet kan rengøres og desinficeres med alle kendte rengøringsmidler.

output

Foto

Klik på fotos og se dem i større formater.

Det siger patienterne

Det gamle er ubehageligt og ulækkert. Det nye system med Measurelet Output er noget af det bedste og nemmeste at bruge

Med Measurelet Output skal man ikke gå så langt med bækken, her står det inde på værelset og lige til at gå til

Measurelet Output burde være fast inventar på hospitalets sygestuer

Evaluering af Measurelet Output

Følgende artikler er skrevet på baggrund af evalueringerne på Medicinsk klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Rigshospitalet og Sjællands Universitetshospital Køge, Afdeling M6.

Sygeplejersker på Rigshospitalet klar til en fremtid med digitalt væskeregnskab (16. november 2020)

Patienter på Rigshospitalet er glade for Measurelet Output (16. november 2020)

Flot modtagelse af Measurelet Output i Køge trods COVID-19 nedlukning (13. november 2020)

Measurelet Output materialer

Download implementeringshåndbog, brugerguides og væskeskema.

Introduktion til Measurelet Output

Se instruktionsvideo til Measurelet Output

Se sygeplejerskes erfaring med Measurelet Output

Sygeplejerske Johanne Steinmark fra Medicinsk Gastroenterologisk og Hepatologisk Afdeling på Rigshospitalet har testet Measurelet Output (tidligere navn Measurelet Scale) – hør hendes erfaringer

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?