skip to Main Content

HVORFOR MEASURELET?

  • Measurelet forbedrer processen i forbindelse med måling af patienters væskebalance
  • Forbedrer hygiejne på hospitalet
  • Sparer tid og ressourcer for plejepersonalet
  • Forbedrer plejepersonalets arbejdsmiljø
  • Sikrer patienternes værdighed og integritet
  • Styrker patienters/borgeres patient-empowerment
  • Gør behandling muligt i eget hjem
measurelet input

Measurelet Input

Specialdesignet vægt, som nemt og præcist registrerer og giver overblik over patienters væskeindtag digitalt.

measurelet scale 2

Measurelet Scale

Specialdesignet vægt, som gør målingen af udskillelser lettere, hurtigere og mere hygiejnisk og mere værdig for patienten.

toilet

Measurelet Toilet

Et højteknologisk toilet, der er udviklet til at automatisere måling og registrering af output hos patienter.

fluid monitor

Measurelet Fluid Monitor

Applikation, som gør det muligt for sundhedspersonalet at aflæse målinger fra Measurelet Scale og Measurelet Input.

15% AF ALLE INDLAGTE PATIENTER
FÅR DERES VÆSKEBALANCE MONITORERET

HVORFOR ARBEJDER VI MED AT FORBEDRE PROCEDUREN I FORBINDELSE MED VÆSKEBALANCEN?

15% AF ALLE INDLAGTE PATIENTER FÅR DERES VÆSKEBALANCE MONITORERET

Ubalance i væskebalancen er alvorligt

Mange patienter med akut eller kronisk sygdom har behov for at få registreret deres daglige væskeomsætning.

En patient ordineres et væskeskema, når der vurderes at være ubalance mellem væskebehov, væskeindtag og væsketab. Det kan fx være i forbindelse med dehydrering, overhydrering eller med henblik på at observere sygdomme i fx tarmen, hjertet eller nyrerne i forbindelse med større traumer, medicinske behandlinger eller ved operationer.

Årsagerne til, at lægen ordinerer et væskeskema er mange og ses på tværs af mange specialer.

Ubalance i væskebalancen er en alvorlig tilstand, og konsekvenserne er dårligere helbredelse, længere hospitalsindlæggelse, flere komplikationer og i værste tilfælde død.

measurelet hospital 0001 lag 4

DER BLIVER BRUGT CA. 13 MINUTTER FOR HVER MÅLING

Manuel og tidskrævende proces

En patient ringer med klokken – sygeplejersken reagerer. Patienten, som skal have registreret væskebalance, skal på toilettet og skal derfor have målt sine udskillelser. Sygeplejersken henter to bækkener og sætter det ene i toilettet.

Klokken ringer igen: Denne gang er patienten færdig med sit toiletbesøg, to bækkener er fyldte: Ét med urin og ét med afføring. Sygeplejersken henter bækkenerne, ifører sig handsker og bringer dem til skyllerummet længere nede ad gangen. Her bliver urinen og afføringen vejet på en vægt. Efterfølgende bliver bækkenerne rengjort eller smidt ud.

Resultatet af målingen huskes eller noteres på en seddel, hvorefter tallene overføres til væskebalanceskemaet, som ligger på patientens stue. Efter et døgn bliver alle målingerne lagt sammen og overført til patientjournalen.

Dette er et eksempel på, hvordan et væskeregnskab rent praktisk foregår på en hospitalsafdeling. Der er naturligvis variationer mellem afdelingerne i forhold til proceduren, og hvilke remedier der bruges, men kendetegnet er, at det er manuelt, gammeldags og tidskrævende.

measurelet eksempel 1 1

TIDSKRÆVENDE OG FORSTYRRENDE FOR SYGEPLERJERSKEN

De færreste sygeplejersker holder af at gå med bækkener og alt, hvad deraf følger med et væskeregnskab. I en travl og presset hverdag skaber det udfordrende arbejdsgange og øget stress.

Vi har spurgt 21 gastromedicinske sygeplejersker fra afdelinger på hele Sjælland, hvor lang tid de estimerer at én måling tager. Gennemsnittet er 13 min. alt inkl.

Ud over at målingen tager tid for sygeplejersken, er væskeregnskaber også årsag til forstyrrelse af arbejdsflow og øget pres på arbejdsmiljøet.

Hver gang en klokke ringer efter sygeplejersken, skal en arbejdsgang forlades. Det kan være, at sygeplejersken skal gå fra en patient, hvor en god samtale er i gang eller måske forstyrres i vigtige procedurer i medicinrummet.

Forstyrrelser har negativ indflydelse på effektiviteten af arbejdet, arbejdsklima og utilsigtede hændelser.

HYGIEJNEN UDFORDRES

Uanset hvordan man vender og drejer det, er det ikke hensigtsmæssigt for hygiejnen, at rende rundt på hospitalsgangene med urin og afføring.

UPRÆCISE DATA

58% af patienterne, svarede i en spørgeskemaundersøgelse, at de havde oplevet fejl i væskeregnskabet, alle relateret til menneskelige fejl.

Faglitteraturen bekræfter dette problem og beskriver konsekvenser som længere hospitalsindlæggelse, dårligere behandling og død.

HØJT FORBRUG AF MATERIALER

Bækkener, der skal vaskes, engangsbækkener kasseres, handsker, servietter osv. Der bliver brugt mange materialer til proceduren.

Den bedste løsning til at måling af væskeregnskab er Measurelet Scale

measurelet scale

COVID-19:
Measurelet Scale kan gøre en forskel på COVID-19 afdelinger på grund af forbedret hygiejne i forbindelse med måling af patienternes væskeregnskab.

ERFARING MED MEASURELET SCALE

ARTIKLER

Back To Top