skip to Main Content

MEASURELET KAN:

  • Forbedre processen i forbindelse med måling af patienters væskebalance
  • Forbedre hygiejnen på hospitalet
  • Spare tid for plejepersonalet
  • Forbedre plejepersonalets arbejdsmiljø
  • Sikre patienternes værdighed og integritet
  • Styrke patienters/borgeres patient-empowerment

BREAKING: Measurelet Scale kan gøre en forskel på Covid-19 afdelinger, da den kan forbedre hygiejnen i forbindelse med at måle patienternes væskeregnskab.

ERFARING MED MESURELET SCALE

15% AF ALLE INDLAGTE PATIENTER FÅR DERES VÆSKEBALANCE MONITORERET

HVORFOR ARBEJDER VI MED AT FORBEDRE PROCEDUREN I FORBINDELSE MED VÆSKEBALANCEN?

15% AF ALLE INDLAGTE PATIENTER FÅR DERES VÆSKEBALANCE MONITORERET

Hvad er væskebalance

Mange patienter med akut eller kronisk sygdom, har behov for at få registreret deres daglige væskeomsætning. Udgangspunktet for at ordinere et væskeskema er når patienterne vurderes til at have ubalance mellem væskebehov, væskeindtag og væsketab.
Det kan fx være i forbindelse med dehydrering, overhydrering eller med henblik på at observere sygdomme i fx tarmen, hjertet eller nyrerne, i forbindelse med større traumer, medicinske behandlinger eller ved operationer. Årsagerne til at lægen ordinerer et væskeskema er mange og ses på tværs af mange specialer. Ubalance i væskebalancen er en alvorlig tilstand og konsekvenserne er dårligere helbredelse, længere hospitalsindlæggelse, flere komplikationer og i værste tilfælde død.

DER BLIVER BRUGT CA. 13 MINUTTER FOR HVER MÅLING

Proceduren

En patient ringer med klokken – sygeplejersken reagerer på den. Patienten, som skal have registreret væskebalance, skal på toilettet og skal derfor have målt sine udskillelser. Sygeplejersken henter to bækkener og sætter det ene i toilettet. Klokken ringer igen – denne gang er patienten færdig med sit toiletbesøg, to bækkener er fyldte, ét med urin og ét med afføring. Sygeplejersken henter bækkenerne, ifører sig handsker og bringer dem til skyllerummet længere nede ad gangen. Her bliver urinen og afføringen vejet på en vægt. Efterfølgende bliver bækkenerne rengjort eller smidt ud. Resultatet af målingen huskes eller noteres på en seddel, hvorefter tallene overføres til væskebalanceskemaet, som ligger på patientens stue. Efter et døgn bliver alle målingerne lagt sammen og overført til patientjournalen.

Dette er et eksempel på hvordan et væskeregnskab rent praktisk foregår på en hospitalsafdeling. Der er naturligvis variationer mellem afdelingerne i forhold til proceduren og hvilke remedier der bruges, men kendetegnet er, at det er manuelt, gammeldags og tidskrævende.

TIDSKRÆVENDE OG FORSTYRRENDE FOR SYGEPLERJERSKEN

De færreste sygeplejersker holder af at gå med bækkener og alt hvad deraf følger med et væskeregnskab. I en travl og presset hverdag, skaber det udfordrende arbejdsgange og øget stress. Vi har spurgt 21 gastromedicinske sygeplejersker fra afdelinger på hele Sjælland, hvor lang tid de estimerer at én måling tager. Gennemsnittet blev 13 min, alt inkl.
Ud over at målingen tager tid for sygeplejersken, er væskeregnskaber også årsag til forstyrrelse af arbejdsflow og øget pres på arbejdsmiljøet. Hver gang en klokke ringer efter sygeplejersken, skal en arbejdsgang forlades. Det kan være, at sygeplejersken skal gå fra en patient, hvor en god samtale er i gang eller måske forstyrres i vigtige procedurer i medicinrummet. Forstyrrelser har negativ indflydelse på effektiviteten af arbejdet, arbejdsklima og utilsigtede hændelser.

HYGIEJNEN UDFORDRES

Uanset hvordan man vender og drejer det, er det ikke hensigtsmæssigt for hygiejnen, at rende rundt på hospitalsgangene med urin og afføring.

UPRÆCISE DATA

58% af patienterne, svarede i en spørgeskemaundersøgelse, at de havde oplevet fejl i væskeregnskabet, alle relateret til menneskelige fejl. Faglitteraturen bekræfter dette problem og beskriver konsekvenser som længere hospitalsindlæggelse, dårligere behandling og død.

HØJT FORBRUG AF MATERIALER

Bækkener der skal vaskes, engangsbækkener kasseres, handsker, servietter osv. Der bliver brugt mange materialer til proceduren.

Back To Top