skip to Main Content

OM OS

Measurelet er en dansk medtech virksomhed, som udvikler brugervenlige løsninger, der forbedrer og effektiviserer proceduren omkring væskebalancemålinger. Løsninger til glæde for patienter, sundhedspersonale og sundhedssektoren. 

Ubalance i væskebalancen en alvorlig tilstand

15 procent af alle indlagte patienter får monitoreret deres væskebalance fx i forbindelse med dehydrering, overhydrering eller med henblik på at observere sygdomme i fx tarmen, hjertet eller nyrerne.

Allerede ved 1% forskydning i væskebalancen, opstår der symptomer.

Ubalance i væskebalancen er en alvorlig tilstand, og konsekvenserne er dårligere helbredelse, længere hospitalsindlæggelse og i værste tilfælde død.

Væskebalancemålinger er en helt almindelig observation, der ordineres af læger på hospitaler i hele verdenen på tværs af mange forskellige specialer.

Proceduren er manuel, og det kan skabe flere udfordringer:

  • Målingen af udskillelser er tidskrævende, da det tager 13 minutter af sygeplejerskens tid hver gang patienten skal på toilettet.
  • Når urin og afføring bæres rundt i afdelingen, fordi de skal måles et andet sted end på toilettet, øges risikoen for smittespredning. Det kan især været et problem under en pandemi som COVID-19.
  • Når sygeplejersken skal hjælpe en patient med måling af ekskrementer eller drikkevarer, bliver hun forstyrret. Forstyrrelser leder kan lede til stress, fejl og forglemmelser.
  • Forskningen viser at måling af in- og output er fejlbehæftet. Dette leder til upræcise data, som kan påvirke behandlingen, skabe længere hospitalsindlæggelse og i værste tilfælde død.

Digital løsninger til væskebalancemålinger

Measurelet udvikler og tester innovative, digitale løsninger omkring væskebalancemålinger i samarbejde med patienter og sygeplejersker på de største danske hospitaler. Samtidig har Measurelet opbygget et tæt samarbejde med en række forskere for at underbygge det faglige grundlag for udviklingsarbejdet.

Measurelet blev grundlagt i 2017, da de to prisvindende founders vandt – ikke bare én, men flere priser for deres innovative, digitale løsning Measurelet Toilet. Siden har Measurelet vundet en række priser og fået anerkendelse for sine samt deltaget i interview i en række medier, podcasts m.m.

Measurelet Scale blev introduceret på de første danske hospitaler i 2019, hvor succesraten har været 100 procent. Alle afdelinger har siden valgt at fortsætte med den digitale løsning. Measurelet forventer CE-godkendelse og installation af første Measurelet Toilet på en hospitalsafdeling i 2021.

Measurelet – fluid balance made easy.

arbejde scaled
image001 lang

Billede fra Futurebox på DTU hvor vi holder til

Back To Top