skip to Main Content

PRODUKTER

measurlet produktbillede 0000 dsc 9405lille.jpg

Measurelet Scale

Measurelet Scale gør målingen af udskillelser lettere, hurtigere, mere hygiejnisk og mere værdig for patienten.

Measurelet Scale giver mulighed for hjemmemåling af udskillelser, da produktet er bærbart og let at håndtere. Data sendes direkte til den relevante kliniker. Herved kan nogle indlæggelser undgås og lægen får mulighed for at observere patientens udskillelser over længere tid i deres vante omgivelser. Der er også potentiale for at bruge vægten i primær sektor, hvor det giver mening at observere udskillelser fx for at forebygge indlæggelser pga. dehydrering eller ophobning af væske.

LÆS MERE

fm 1

Measurelet Fluid Monitor

Measurelet FluidMonitor gør det muligt for sundhedspersonalet at aflæse målinger fra Measurelet Scale på afstand.

Med et password, kan sygeplejersken, lægen, SOSU-assistenten eller andet relevant personale via en hvilken som helst computer logge ind på FluidMonitor og tilgå de patient-data der er tilknyttet Deres afdeling. Data fremvises overskuelig og logisk og kan let overføres til den elektroniske patientjournal. Measurelet FluidMonitor kræver abonnement.

Back To Top