skip to Main Content

PRODUKTER

measurelet input

Measurelet Input

Measurelet Input er en specialdesignet vægt, som sikrer en forbedret og mere præcis måling af input

Measurelet Input giver et indblik i drikkemønstre og hjælper til en mere præcis måling af input. Den digitale registrering sparer tid for plejepersonalet. Oftest kan patienten selv klare målingen, hvilket øger patientens værdighed. Hjemmemonitorering er også en mulighed. Measurelet Input er testet på Herlev Hospital.

LÆS MERE

measurelet scale

Measurelet Output

Measurelet Output er en specialdesignet vægt, som gør målingen af udskillelser lettere, hurtigere, mere hygiejnisk og mere værdig for patienten.

Measurelet Output giver mulighed for hjemmemåling af udskillelser, da produktet er bærbart og let at håndtere. Data sendes direkte til den relevante kliniker. Herved kan nogle indlæggelser undgås og lægen får mulighed for at observere patientens udskillelser over længere tid i deres vante omgivelser. Der er også potentiale for at bruge vægten i primær sektor, hvor det giver mening at observere udskillelser fx for at forebygge indlæggelser pga. dehydrering eller ophobning af væske.

LÆS MERE

kopi af toilet v2 10 1

Measurelet Toilet

Measurelet Toilet er et højteknologisk toilet, der er udviklet til at automatisere måling og registrering af output. 

Toilettet vejer og registrer urin og afføring i adskilte mål og sender resultatet direkte i journalen. Hjertesygdomme i Gentofte lægger afdeling til klinisk test af Measurelet Toilet.

LÆS MERE

fm 3

Measurelet Fluid Monitor

Measurelet FluidMonitor gør det muligt for sundhedspersonalet at aflæse målinger online fra Measurelet Input,Output og Toilet.

Med et password, kan personale via en hvilken som helst computer logge ind på FluidMonitor og tilgå de patientdata, der er tilknyttet deres afdeling. Data fremvises overskuelig og logisk og kan let overføres til den elektroniske patientjournal. Measurelet FluidMonitor kræver abonnement.

LÆS MERE

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?