skip to Main Content

FRA IDÉ TIL INNOVATION

Historien om Measuelet er en historie om to sygeplejersker, der på en nattevagt får en idé, der kan revolutionere den daglige praksis omkring væskeregnskaber på danske hospitaler. I dag bliver Measurelet testet på en række danske hospitaler og er et led i et projekt om digital innovation på et af de danske universitetshospitaler. 

Vinder af idékonkurrence i Region Hovedstaden

Støbeskeen til Measurelet bliver lagt i juni 2017, hvor sygeplejerskerne Louise Bangsgaard og Marie Lommer Bagger vinder en idékonkurrence udskrevet af Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden opfordrer i 2017 deres ansatte til at indsende gode og innovative idéer, der kan løse problemer spottet ude på afdelingerne. Louise Bangsgaard og Marie Bagger ser en mulighed for at indsende ideen om ”Det Intelligente Toilet”, der automatisk kan måle volumen på patienternes udskillelser. En idé, som kan løse et helt konkret problem, og som har eksisteret på afdelingen i nogle år.

Præmien er et fem måneders frikøb til at arbejde intenst på ideen og bliver dermed hele startskuddet for Measurelet. Samme år er Measurelet også blandt de 10 vindere i Berlingskes iværkssætterkonkurrence Business Boost.

Det giver Marie Lommer Bagger rygstødet til at forsætte udviklingen, og det ender med at hun går videre med projektet alene. Kort efter bliver ingeniør Morten Bo Svendsen en del af teamet og får ansvaret for den tekniske del af produktudviklingen.

Bruger- og datadreven innovation

I løbet af udviklingsfasen bevælger Measurelet sig fra at være en toiletvirksomhed til at være en virksomhed, der udvikler produkter og services, som gør proceduren med måling af væskeregnskaber lettere.

Measurelet arbejder med bruger- og datadreven innovation, og produkterne udvikles i tæt samarbejde med personale og patienter. En vigtig målsætning er nemlig, at produkterne er brugervenlige, så billige som muligt og løser et reelt behov.

Første produkt testet på danske hospitaler

Measurelets første produkt er Measurelet Scale, som allerede nu er testet på flere danske hospitaler. Measurelet Scale er software kombineret med en skærm og en vægt. Produktet stilles på patientens toilet. Bækkener skal ikke længere bæres ud i afdelingen, og patienter kan selv håndtere målingen. Data sendes direkte til en hjemmeside, som sygeplejersken eller lægen kan tilgå løbende.

Measurelet Toilet på vej i 2021

I starten af udviklingsfasen er fokus udelukkende på Measurelet Toilet. Udviklingen af produktet viser sig dog at at være mere omfattende og mere omkostningsfuld end forventet. Der er i dag to prototyper i funktion på Measurelet Toilet, som tester på mennesker. Derudover er der i januar 2020 indsendt en patentansøgning.

Mange andre produktideer er i støbeskeen og udvikles i den hastighed, Measurelet kan håndtere, både økonomisk og ressourcemæssigt og med fokus på sikkerheden. Ideerne prioriteres benhårdt i samarbejde med og ud fra efterspørgsel fra sygeplejersker, læger og patienter.

Measurelet holder til iFuturebox, som er lokaliseret på DTU. Her er optimale forhold for hardware start-up-virksomheder, og der er let adgang til teknisk viden, mentorer, praktisk hjælp, netværk og investorer.

Højdepunkter hos Measurelet

  • 2017 Vinder af Region Hovedstadens innovationskonkurrence
  • 2017 Vinder af Berlingske Business Boost
  • 2018 Milestone Innovation Award
  • 2019 Vinder Rolemodel of the Year, Wonder Tech Women
  • 2019-2020 Measurelet Scale introduceres på de første danske hospitaler
  • 2020 Vinder af Rotary Iværksætter Prisen 2020
  • 2021 Measurelet Toilet på en hospitalsafdeling forventes at ske i 2021.
arbejde scaled
image001 lang

Billede fra Futurebox på DTU hvor vi holder

Back To Top