skip to Main Content
Flot Modtagelse Af Measurelet Output I Køge Trods COVID-19 Nedlukning

Flot modtagelse af Measurelet Output i Køge trods COVID-19 nedlukning

Sjællands Universitetshospital Køge, Afdeling M6, har i juni 2020 testet en prototype af Measurelet Output. Der er fordele at hente, men det kræver klare retningslinjer og oplæring at gå en digital fremtid i møde, lyder det fra sygeplejersker, der overvejende er positive. Imens er patienterne helt enige om, at de ville vælge den digitale måling næste gang, hvis de får valget.

Measurelet har i 2020 testet Measurelet Output på flere danske hospitaler – herunder Rigshospitaler, Odense Universitetshospital og Sjællands Universitetshospital i Køge.

På Sjællands Universitetshospital i Køge har afdeling M6 testet prototypen fra marts og frem til juni 2020. Det digitale væskeregnskab er primært testet i samarbejde med korttarmapatienter. Afdelingen har haft fem Measurelet Output-produkter i afdelingen samt en Measurelet Output til hjemmebrug for patienter.

Implementeringen har været udfordret af, at Danmark blev lukket ned umiddelbart efter opstarte på grund af COVID-19 og har derfor ikke været optimal. Det har betydet, at sygeplejersker på afdelingen ikke har haft mulighed for at få råd og anvisninger på afdelingen af Measurelet.

I alt har ni sygeplejersker besvaret det afsluttende spørgeskema. Sygeplejerskerne er alle kvinder i alderen 23-60 år (Gennemsnitsalder på 34 år) med en anciennitet på 3 måneder til 19 år (gennemsnit 4,3 år). De har hver især erfaring fra 3-20 patienter (ca. 8 patienter i gennemsnit).

På afdelingen valgte man samtidig at spørge fem patienter (tre mænd og to kvinder), som havde testet Measurelet Output, i alderen 61-76 år (gennemsnit på 67,4). Alle havde tidligere målt væskeregnskab uden Measurelet Output og har derfor et sammenligningsgrundlag.

Vi kigger her nærmere på besvarelserne inden for de hovedområder, som vi har bedt sygeplejerskerne evaluere.

1. Tidsbesparelse på digitalt væskeregnskab

På alle danske hospitaler er der fokus på, hvordan personalet kan bruge tiden mest optimalt med patienterne. Vi ved fra adskillige tests, at en sygeplejerske bruger ca. 13 minutter for hver eneste måling, der skal foretages til en patients væskeregnskab. Vi har derfor spurgt sygeplejerskerne på afdeling M6, om de oplever, at Measurelet Output frigiver mere tid.

Bedømmelsen er 3,1 ud af 5 mulige (1-5 lidt til meget):

 • “Det er udregnet for os.” (5)
 • “Hvis de selv kan afmåle/veje er det meget tidsbesparende. Men hvis de ikke kan, er der rigtig meget sidemandsoplæring af kolleger.” (4)
 • “Jeg oplever at bruge meget tid på at få systemet til at virke (tænde/oprette nyt væskedøgn).” (2)
 • “Man bruger tiden på stuen alligevel. Det giver måske mere overblik end tid.” (2)
 • “Vi skal stadig fjerne bækkener fra stuen som før og tømme dem.” (2)
 • “Det er godt til dem, der kan finde ud af det, men ekstra arbejde til dem, der er usikre.”

Nogle har taget godt imod den digitale omstilling, mens andre finder det svært. Her er det helt tydeligt, at der er en vis usikkerhed hos en mindre del af personalet. Generelt har der været brug for mere vejledning i opstarten. Det kommenterer vi under den samlede vurdering.

2. Hygiejne med Measurelet Output

Hygiejne er naturligvis et vigtigt parameter i forbindelse med en digitalisering. Measurelet har et mål om at forbedre hygiejnen – særligt i forbindelse med en pandemi som COVID-19, da en digitalisering hos patienten bl.a. fjerne gåturen til skyllerummet. Også hos isolationspatienter kan det have en særlig fordel, fordi man kan foretage monitoreringen inden for isolationsrområdet.

Bedømmelsen på afdeling M6 på Sjællands Universitetshospital i Køge var dog ikke lige så høj, som Measurelet oplevede ved test på Rigshospitalet, hvor den var 3,62. På spørgsmålet om Measurelet Output forbedrer hygiejnen var bedømmelsen kun 2,4 ud af 5:

 • “Det kommer an på, om patienten selv kan rydde op eller ringer, når der er tid til at rydde af, ellers kommer det til at stå længe.” (2)
 • “Der står ofte målebægre med afføring.” (2)
 • “Svært at vurdere, om patienter vasker hænder, når de selv anvender Measurelet. Man skal også rengøre apparatet efter patienten. Det er ekstra arbejde.” (ikke svaret)

Det er naturligvis vigtigt, at patienter instrueres i, hvordan de skal håndtere urin og afføring efter målingen. Med Measurelet Output er det nemt for patienten at smide urin og afføring i toilettet og kassere engangsbækkenet bagefter i en affaldssæk. Vi anbefaler derfor, at der laves nogle retningslinjer og bedre instruktion af patienterne.

Det er også vigtigt at sige, at vi generelt ikke kan kontrollere, om patienter vasker hænder, når de går på toilettet, men at man på hospitaler generelt har fokus på anvisninger til hygiejne. Measurelet har desuden anvisninger til hurtig og nem rengøring af Measurelet Output via afspritning af iPad og vægt. Measurelet Output benyttes desuden kun af samme patient under hele monitoreringen, så andre patienter skal ikke benytter eller skal røre ved Measurelet Output. Man kan også aftale, at rengøringen afspritter produktet, når der gøres rent på toilettet.

I forbindelse med vores research af afdelinger på dansk hospitaler har vi kortlagt, at skyllerummet på en afdeling i perioder kan være meget presset. Samtidig ved vi, at processen i skyllerummet ofte indebærer flere bækkener og målebægre, som kræver grundig rengøring. Denne rengøring af bækkener og målebægre undgår man helt med Measurelet Output, da vi anbefaler engangsbækkener, og Measurelet Output kan afsprittes hurtigt og nemt.

væskeregnskab manuel versus digital version
Measurelet Output måler output via en kalibreret vægt. Det betyder at sygeplejersken ikke skal fratrække bækkenets vægt manuelt. Hermed undgår man en kendt fejlkilde ved målingen.

3. Præcise data: Manuel vs. digital måling

Kan vi måle mere præcist og undgå menneskelige fejl, som f.eks. opstår ved forstyrrelser, så er der gode argumenter for at digitalisere væskeregnskabet. Measurelet Output måler output med det samme via en kaliberet vægt. Sygeplejersken skal derfor ikke fratrække bækkenets vægt – og her undgår man en oplagt og kendt fejlkilde.

Afdeling M6 blev derfor spurgt om et væskeregnskab med Measurelet Output skaber mere præcise data. Her lyder vurderingen på 4,4 ud af 5 – altså en flot vurdering!

 • “Præcise målinger.” (5)

I et samarbejde med Herlev Hospital er Measurelet yderligere ved at undersøge præcisionen af manuelle versus digitale målinger af væsker i forbindelse med væskeregnskaber. Det er professor Hanne Konradsen som forestår projektet.

4. Patientinddragelse i egen behandling

Hos Measurelet er det vigtigt at understøtte fremtidens behov i hospitalsvæsenet for at inddrage patienten i egen behandling.

En række forskningsprojekter peger på, at det kan spare tid og ressourcer for sundhedsvæsenet. Measurelet Output leveres i en kuffert og kan benyttes af patienter i eget hjem. Det kan give patienten større frihed og reducere antallet af indlæggelsesdage på hospitalet.

Afdeling M6 på Sjællands Universitetshospital i Køge blev derfor bedt om at vurdere, i hvor høj grad de oplever, at et digitalt væskeregnskab inddrager patienten i behandlingen. Bedømmelsen lyder på 4,3 ud af 5.

 • “Den kan ikke benyttes, uden at patienten inddrages.” (5)
 • “Rigtig godt til selvhjulpne patienter, som også har teknisk kunnen.” (4)
 • “Gør patienten medansvarlig for behandlingen, hvis patienten er i stand til at bruge det.” (4)

Patienterne på M6 har alle tidligere prøvet at måle væskeregnskab uden Measurelet Output. På spørgsmålet om det er en fordel af måle med Measurelet Output, svarer alle patienterne ja. Bedømmelsen fra patienterne ligger derfor højere end hos sygeplejerskerne og lyder på 4,8 ud af 5.

Når personalet påpeger, at produktet kræver teknisk kunnen, er det ikke noget, vi kan se dokumentation for i spørgeskemaerne. Ingen af de udførte spørgeskemaer viser tegn på, at patienterne oplever, at Measurelet Output kræver stor teknisk indsigt. Tværtimod foretrækker langt de fleste patienter Measurelet Output frem for manuel monitorering. Alder er altså ingen hindring. Patienterne i Køge har en gennemsnitsalder på 67,4 år og kan fint betjene vægt og iPad, hvor de blot skal vælge mellem knappen: ‘urin’, ‘afføring’ eller ‘begge’, når bækkenet på vægten skal aflæses.

5. Værdig måling for patienten

På nogle afdelinger har vi oplevet, at man ligefrem har omtalt turen fra toilettet til skyllerummet som ’walk of shame’ for patienter, som er indlagt – altså en ydmygende oplevelse. Vi var derfor nysgerrige på, om det gør en forskel, hvis patienten selv kan fortage målingen af urin og afføring på toilettet med Measurelet Output.

Vi spurgte derfor om målingen af urin og afføring er mere værdig for patienten. Her lyder bedømmelsen på 3,5 ud af 5.

 • “Ja, når patienten selv skiller sig af med målebæger efterfølgende.” (4)
 • “Hos nogle patienter.” (3)

Patienterne på Sjællands Universitetshospital i Køge har ikke uddybet deres svar. Men vi ved fra både Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, at patienterne uden tøven foretrækker den digitale registrering.

få overblik over væskeregnskabet hele døgnet
Et digitalt væskregnskabet giver et godt klinisk og pædagogisk overblik over patientens udskillelsesmønster i løbet af døgnet.

6. Brugervenlighed – for og imod

En digital omstilling skal helst skabe øget værdi over tid. Derfor har vi i spørgeskemaet spurgt sygeplejerskerne på afdeling M6 på Sjællands Universitetshospital i Køge, om de oplever, at Measurelet Output gør det lettere at lave et væskeregnskab. Bedømmelsen: 3,7 ud af 5.

 • “Så længe at computer er opdateret med dato – så der ikke lige pludselig står en forkert dato.” (5)
 • “Der skal kun dokumenteres en gang. Dog skal man alligevel selv føre indgift* 3 x døgnet.” (4)
 • “Jeg oplever, at selvom patienten trykker registrer, bliver det ikke registreret – derfor upræcist regnskab.” (2)

Vi har også spurgt, hvad deres generelle vurdering er af brugervenligheden. Her lyder bedømmelsen på 3,4 ud af 5.

 • “Den er svær at overskue for patienter i krise.” (4)
 • “Kan kun svare i henhold til vejning. Har aldrig gjort maskinen klar til patient eller aflæst døgnresultater.” (4)
 • “Rigtig fint til meget selvhjulpne patienter, der gerne vil være meget med, og som har en teknisk kunnen.” (2)

Man må forvente, at der er en indkøringsperiode på en afdeling, hvor personalet bl.a. skal lære at håndtere opsætning af Measurelet Output til patienter samt vejlede patienterne. Netop på afdelingen i Køge var indkøringsfasen påvirket af, at Danmark var lukket ned af COVID-19. Derfor har Measurelet ikke kunnet været til stede under implementeringen og hjælpe med råd og vejledning eller svarer på spørgsmål af teknisk karakter.

Patienterne selv mener, at det er nemt at bruge Measurelet Output, og alle foretrækker at bruge Measurelet Output næste gang, hvis de får valget.

* Measurelet er i gang med at udvikle en løsning til at måle patientens indgift, som tilgodeser den feedback, vi har fået. Løsningen testes på Kardiologisk afdeling på Herlev Hospital.

7. Samlet evaluering: Størst tilfredshed når digital omstilling ikke er en barriere

Vi har til sidst bedt sygeplejerskerne på afdeling M6 om at vurdere Measurelet Output ud fra deres erfaringer og oplevelse i testperioden. Her var den samlede bedømmelse på 3,7 ud af 5 – altså over middel på trods af at omstændighederne for implementeringen ikke var optimale, da afdelingen var i særligt beredskab på grund af COVID-19.

 • “Fantastisk, når patienterne selv kan bruge den.” (4)
 • “Primært et godt indtryk.” (4)
 • “Synes ikke den gør min hverdag nemmere.” (2)

Vi spurgte også, om de selv ville vælge Measurelet Output næste gang, de får en egnet patient, der skal på væskeregnskab. Her svarede 5 ud af 9 ja.

 • “Nemheden af målingen, mere præcise data, mere værdighed over for patienten.” (Ja)
 • “Patientinddragelse.” (Ja)
 • “Measurelet Output er nemt at bruge, giver mere præcise data. Det er hurtigt at lave væskeregnskab med det.” (Ja)
 • “Fordi det inddrager patienten mere i sin behandling.” (Ja)

Af de sygeplejersker som svarer nej, kan vi se, at flere svar kan skyldes manglende erfaring med den digitale omstilling:

 • “Jeg oplever at bruge for meget tid på tekniske ting, og jeg mister følingen med output hos patienten.” (nej)
 • “Man bruger for meget tid på at sætte dem ind i det og endnu mere tid, når de så laver fejl, og vi får forkert data.” (nej)
 • “Jeg ved ikke, hvordan man indstiller maskinen.” (nej)

Generelt har vi set, at nogle sygeplejersker virkelig har været gode til at tage Measurelet Output til dig i hverdagen, mens andre føler, at springet til den digitale måling er stort. Generelt har der derfor været mere brug for vejledning i den konkrete case. At næsten halvdelen er usikre på den digitale tilgang (og at det skaber det primære benspænd) tyder på, at man i implementeringsfasen skal lægge lidt mere vægt på oplæringen fra start. Det kan mindske barrieren/udfordringen ved en digital overgang.

Erfaringen er bl.a., at der har manglet klare retningslinjer for brugen af Measurelet Output, som fx hvem aflæser, hvem fjerne bækkenet osv. Der har generelt været få fejl i materialet, men de fylder i evalueringen. Alt dette ville formentlig have set anderledes ud, hvis vi kunne have fulgt den normale procedure for implementering.

>> Læs mere om implementering af Measurelet Output

Det interessante er dog, at nogle sygeplejersker samt stort set alle patienter hurtigt har taget Measurelet Output til sig. Det samme ser vi på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Vi har generelt erfaret, at det til trods for en høj gennemsnitsalder hos patienterne, ikke har påvirket tilfredshedsgraden. Også ældre patienter er langt overvejende tilfredse med at foretage målinger MED end UDEN Measurelet Output.

Trods en lidt vanskelig start, der var meget påvirket af COVID-19 nedlukningen i Danmark, har Sjællands Universitetshospital Køge, Adeling M6, efterfølgende valgt at fortsætte med Measurelet Output.

>> Se personalets evaluering af Measurelet Output fra Rigshospitalet

>> Se patienters evaluering af Measurelet Output fra Rigshospitalet

.

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?