skip to Main Content
Sygeplejersker På Rigshospitalet Klar Til En Fremtid Med Digitalt Væskeregnskab

Sygeplejersker på Rigshospitalet klar til en fremtid med digitalt væskeregnskab

10 ud af 13 sygeplejersker er klar til en digital fremtid med måling af væskeregnskaber. Det viser resultatet af en spørgeundersøgelse på Medicinsk klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Rigshospitalet, som i perioden september 2019 til juni 2020 har testet en prototype af Measurelet Output. Afdelingen har samtidig givet god viden og erfaringer til Measurelets udviklingsteam.

Efter en testperiode på 10 måneder har Measurelet sammen med 13 sygeplejersker på Medicinsk klinik for Mave-, Tarm- og Leversygedomme på Rigshospitalet gennemført en evaluering af sygeplejerskernes oplevelse og erfaring med Measurelet Output i juni 2020.

Measurelet Output består af en smart vægt og en tablet, der kan digitalisere processen med at lave væskeregnskaber. Measurelet Output gør måling af urin og afføring muligt at udføre direkte på patientens toilet. Målet er bl.a., at en digital måling skal øge patientens selvstændighed, kunne udføres mere hygiejnisk, spare tid og indlæggelser.

Gruppen af 13 sygeplejersker, som har testet Measurelet Output sammen med patienter, er i alderen 25-50 år (gennemsnitsalder på 30,25 år) med en anciennitet fra 3 måneder til 25 år (gennemsnit 5,5 år). De har hver især erfaring fra 2 til 15 patienter (i gennemsnit 4,8 patienter hver), som har målt væskeregnskab.

Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme er den første afdeling, der har testet en prototype af Measurelet Output. Produktet er blevet tilpasset undervejs på baggrund af feedback fra afdelingen. Med et så nyt produkt er det naturligt, at der både har været fejl på produktet, som skulle tilrettes, men også at implementeringsprocessen har været længere end normalt, da der ikke har været nogen fortilfælde.

Vi kigger her nærmere på syv områder, som projektgruppen af sygeplejersker på Rigshospitalet har evalueret. Rigshospitalet har efter testperiodens afslutning i juni 2020 valgt at fortsætte med at benytte Measurelet Output.

measurelet scale kalibreret vægt til væskeregnskab
Foto: Measurelet Output består af en kalibreret vægt og en tablet, som gør målingen af udskillelser lettere, hurtigere, mere hygiejnisk og mere værdig for patienten.

1. Tidsbesparelse

Tid er helt essentielt på en travl hospitalsgang. Ifølge en række test ved vi, at der bruges ca. 13 minutter for hver måling til et væskeregnskab, som en sygeplejerske skal foretage. Vi har derfor spurgt sygeplejerskerne i, hvor høj grad de selv oplever, at et væskeregnskab med Measurelet Output frigiver tid til andre ting. Resultatet er overvejende positivt med en bedømmelse på 3,8 ud 5.

Sygeplejerskerne nævner bl.a.:

 • “Patienterne kører væskeregnskab mere selvstændigt, hvilket giver tid til sygeplejerskerne.” (5)
 • “Det frigiver tid frem og tilbage til vægten i urent.” (5)
 • “Når det virker, og man lige finder ud af det, er det virkelig skønt, at man ikke skal sidde og regne.” (4)
 • “Det frigiver tid på indtastning af udskillelse, men ikke på indgift.”* (3)
 • “Skal lige blive lidt mere rutineret i at instruere patienterne.” (3)
 • “Jeg oplever ikke den store forskel, da vi nu skal ind på Measurelet Output og tjekke udgift, men vi stadig skal have patienterne til at nedskrive indgift* ved siden af.” (2)

Vægten fratrækker automatisk bækkenets vægt, og derfor kan målingen foregå digital helt uden at der skal fratrækkes manuelt.

* Measurelet arbejder med en løsning til også at måle patientens indgift, som gør det lettere og mere præcist. Løsningen bliver p.t. testet på Kardiologisk afdeling på Herlev Hospital.

2. Bedre hygiejne

Et vigtig parameter har bl.a. været at kigge nærmere på, om Measurelet Output er med til at forbedre hygiejnen. Dette er et meget vigtigt parameter og særligt i forbindelse med COVID-19. Her lyder bedømmelsen på 3,62 ud af 5.

Sygeplejerskerne lægger i deres bedømmelse vægt på følgende:

 • “Især ved isolationspatienter.” (5)
 • “Patienterne render ikke rundt med det på gangen.” (5)
 • “Jeg tænker, at patienterne er glade for ikke at gå med fx bækkenet på gangen.” (3)
 • “Fjerner gåturen med afføring og urin, men der er mere afføring og urinbalancering på stuen.” (3)
 • “Når Measurelet Output står på toilettet, er det bedre, men det er ikke altid muligt. Når den står inde på stuen, er det mindre hygiejnisk.” (1)*

Ved isolationspatienter undgår man helt at skulle bære bækkenet ud af patientstuen, hvor der kan være afføring med resistente bakterier, corona eller lignende. Hvis patienten er sengeliggende, kan sygeplejersken håndtere monitoreringen på stuen/patienttoilettet.

*I implementeringsprocessen rådgiver Measurelet om, hvordan man bedst indretter sig med Measurelet Output. I forhold til hygiejne anbefaler Measurelet at monitoreringen foregår på toilettet. Både iPad og vægt kan nemt rengøres med sprit, mens engangsbækkenet smides ud efter brug.

3. Præcise data

Et vigtigt argument for at registrere data med Measurelet Output er at kunne præsentere mere præcise data og undgå menneskelige fejl, som f.eks. opstår ved forstyrrelser/afbrydelser. Measurelet Output registrerer output med det samme via en kalibreret vægt, så patienten eller sygeplejersken ikke skal fratrække bækkenets vægt, når man foretager væskeregnskaber.

Vi vil også rigtig gerne høre, hvordan sygeplejerskerne oplever dette i praksis. Her er bedømmelse på 3,5 ud af 5.

Overraskende få har kommenteret på dette spørgsmål – måske fordi svaret vil bero mere på gisninger end fakta. I hvert fald underlader de fleste at kommentere. To svarer: ’Ved ikke’.

 • “Nej, det vil være det samme.”
 • “Ikke altid patienterne bruger vægten rigtigt.”

Vi er i samarbejde med professor Hanne Konradsen på Herlev Hospital i gang med et forskningsprojekt, som undersøger præcisionen på måling af væsker i et væskeregnskab. Her testes desuden præcision og brugervenlighed af Measurelet Output og Measurelet Input. Vi kommer derfor til at gå dybere ned i dette område.

4. Patientinddragelse i egen behandling

Hos Measurelet kan vi se en fordel i, at patienten selv kan benytte Measurelet Output, da det kan give værdighed og større frihed – evt. så patienter i bedring kan komme hjem på orlov. Det er også en måde at inddrage patienten i egen behandling og gøre patienten bedre til at håndtere og vurdere sin egen sygdom uden for hospitalsgangen. Derfor har vi spurgt, i hvor høj grad sygeplejerskerne oplever, at væskeregnskabet med Measurelet Output inddrager patienten i behandlingen. Bedømmelsen lyder på 4,46 ud af 5.

Sygeplejerskerne svarer:

 • “Patienterne er med til det hele (på nær dokumentation i Sundhedsplatformen). Det gør patienten meget selvkørende.” (5)
 • “De fleste patienter – også isolationspatienter – kan udføre et væskeregnskab uden personalets hjælp.” (5)
 • “Giver helt klart patienten større velvære og privatliv.” (5)
 • “Inddrager ikke patienten mere end normalt.” (2)

En del af de patienter, som har testet Measurelet Output er ældre patienter. Også denne gruppe var flere positive over for det digitale værktøj. En patient på 71 år skriver:

”Det burde være fast inventar på hospitalerne.”

En anden patient på 74 år skriver:

”Det er nemmere og mere hygiejnisk at håndtere end uden prototypen.”

Et af Measurelets mål er netop at understøtte en fremtid med øget inddragelse af patienten i egen behandling. Vi ser også et øget behov for at gøre behandling muligt i patientens eget hjem. Med Measurelet Output er det muligt for patienten at overvåge udskillelser i eget hjem, da vægt og skærm kan transporteres i en kuffert. Det kan spare tid og ressourcer for både patient og sundhedsvæsenet. Teknologien er også interessant set i forhold til en pandemi som COVID-19.

measurelet scale til hjemmemonitorering
Measurelet Output kan også anvendes til patienter, som ønsker at komme hjem på orlov og hvor monitorering foregår i hjemmet.

5. Værdig måling for patienten

Kan man via Measurelet Output gøre måling af urin og afføring mere værdig for patienten. Det er også et af de spørgsmål, vi har stillet sygeplejerskerne på Rigshospitalet. Her er svaret næsten et enslydende ja – dog med nogle enkelte, relevante forbehold. Bedømmelsen er 4,46 ud af 5.

Svarene lyder bl.a.:

 • “Patienten slipper for ’walk of shame’ på turen ud til urent.” (5)
 • “Hvis de smider urin og afføring ud inde på eget toilet.” (5)
 • “Der står ikke bakker med output fremme, som der nogen gange kan gøre ved almindelig registrering.” (5)
 • “Da de kan holde urin og afføring inde på stuen og ikke skal gå med det på gangen.” (4)
 • “Hvis den står på toilettet, ja. Hvis det er en kørestolsbruger, og det står på stuen, nej.” (3)

6. Brugervenlighed

Et vigtigt skridt for, at implementeringen går hurtigt og bliver en succes, er, at sygeplejerskerne ser værdien i Measurelet Output. Derfor har vi spurgt, om prototypen gør det lettere at lave et væskeregnskab, da det er helt essentielt for, at det bliver implementeret på afdelingen. Bedømmelsen er 3,7 ud af 5.

Sygeplejerskerne svarer:

 • “Så længe, at computer er opdateret med dato, så der ikke pludselig står en forkert dato.” (5)
 • “Der skal kun dokumenteres en gang. Dog skal man alligevel selv føre indgift tre gange i døgnet.” (4)
 • “Selv om patienten trykker registrer, oplever jeg, at det ikke bliver registreret. Derfor upræcist data.” (2)

Vi har også bedt sygeplejerskerne om at vurdere brugervenligheden, som har fået bedømmelsen 3,92 ud af 5.

Patienterne oplever generelt, at det er nemt at gå til. En patient på 71 år er også tilfreds. Patienten siger:

”Meget nemt at betjene, fordi der ikke er 100 knapper, man skal trykke på.”

Measurelet Output kræver en indkøringsfase og testperiode, hvor der kan være tekniske og proceduremæssige udfordringer. Measurelet Output er foruden Rigshospitalet testet på både Køge Sygehus og Odense Universitetshospital, som har givet nyttigt erfaringer og viden til udviklingsteamet.

I videoen nedenfor omtaltes Measurelet Output som Measurelet Scale, som var produktets oprindelige navn.

 

7. Samlet bedømmelse: 10 ud af 13 vil gerne bruge Measurelet Output i fremtiden

Til sidst har vi bedt sygeplejerskerne på Medicinsk klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme give deres overordnede vurdering af Measurelet Output – ud fra det indtryk, de har fået i testperioden. Samlet bedømmelse: 4,7 ud af 5 – altså et rigtig flot resultat.

Sygeplejerskerne skriver bl.a.:

 • “Enkelt system.” (5)
 • “Synes det er rigtig godt. Jeg skal bare have det brugt mere. Oplever desværre også, at den nogen gange ikke virker.” (4)
 • “Der er potentiale til, at det bliver godt.” (3)
 • “Ideen er rigtig god! Der er en masse ting, som jeg synes mangler. Eksempelvis opsætning (brugervenlighed), indgift, hvor den skal stilles, om den kunne snakke sammen med sygeplejerskerne eller en ?” (3).

Vi har også spurgt sygeplejerskerne, om de vil vælge Measurelet Output næste gang, de får en egnet patient, der skal lave væskeregnskab: 10 svarer ja. 1 svarer nej, 1 ved ikke, mens 1 har ikke svaret.

Sådan lyder begrundelserne:

 • “Fordi det giver patienten mere ansvar for egen behandling samt frigiver tid til sygeplejerskerne.” (JA)
 • “Fordi det er nemmere og mere hygiejnisk. Dog kræver det en del plads, da det skal stå på et rullebord, og der er ret trængt i forvejen.” (JA)
 • “Hvis patienten vil være med til det, så ja. Det gør det lettere for patienten og for sygeplejersken.” (JA)
 • “Ja, jeg vil gerne være med til at udvikle det. Det er en god idé og kan gøre væskeregnskabet mere tåleligt at udføre – især for de yngre patienter.” (JA)
 • “Det er fremtiden for behandlingen af patienter, der skal lave væskeregnskab. Vi går fra analog til digital behandling.” (JA)
 • “Da jeg alligevel skal udregne indgift* kan jeg lige så godt bruge samme papir til udgift.” (NEJ)

*Se note vedr. indgift længere oppe.

>> Se også vores undersøgelse af patientoplevelsen med Measurelet Output

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?