skip to Main Content
Patienter På Rigshospitalet Er Glade For Measurelet Output

Patienter på Rigshospitalet er glade for Measurelet Output

En overvejende positiv oplevelse. Sådan lyder konklusionen på et spørgeskema til 20 patienter, som har registreret deres væskeregnskab digitalt under en indlæggelse.

Medicinsk klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Rigshospitalet har testet en prototype af Measurelet Output fra september 2019 til juni 2020 sammen med en række patienter.

20 patienter, som selv har været med til at registrere urin og afføring digitalt under deres indlæggelse, har sagt ja til at være med i en spørgeundersøgelse om oplevelsen. Det har været en overvejende positiv oplevelse, lyder det fra patienterne.

Measurelet Output er en smart vægt og tablet, der skal gøre måling af urin og afføring muligt at udføre direkte på patientens toilet. Det vil sige, at målingen klares, når patienten er på toilettet, og når patienten kommer ud fra toilettet er han/hun helt færdig med målingen, som er registreret digitalt og skal ikke bære et bækken ud i skyllerummet.

Ambitionen er

 • at det skal øge patientens selvstændighed
 • være mere hygiejnisk at udføre målingen direkte på patienttoilettet
 • spare tid/ressourcer og indlæggelser.

Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme er den første hospitalsafdeling, der har testet en prototype af Measurelet Output. Der har bl.a. betydet, at proceduren med digital registrering er ny for såvel sygeplejersker som patienter.

Patientgruppen, som har testet prototypen, er i aldersgruppen 35-82 år bestående af 7 mænd og 13 kvinder. Gennemsnitsalderen er på 63,2 år, da kun én patient er væsentligt yngre end de øvrige. Patienterne er primært korttarmspatienter, hvoraf 18 ud af de 20 adspurgte patienter tidligere har målt væskeregnskab uden Measurelet Output.

patienter på rigshospitalet har testet measurelet scale
18 ud af 20 patienter foretrækker digital monitorering af deres væskeregnskab frem for at bære bækkenet ud i skyllerummet efter toiletbesøg. Med Measurelet Output kan de selv klare målingen nemt.

Digital håndtering en positiv oplevelse

Vi har spurgt patienterne, hvad de synes om at måle med Measurelet Output på en skala fra 1-5 (ubehageligt-behageligt). Bedømmelsen er med 4,25 ud af 5 meget positiv.

Samtidig vurderer de funktionaliteten af Measurelet Output til at være meget god – her lyder bedømmelsen på hele 4,7 ud af 5. Så Measurelet Output bliver taget rigtig godt imod også selv om gennemsnitsalderen er 63,2 år – og nogle er helt op til 82 år.

Udfordringer som spænder ben for patienterne

Alt begyndelse er svær, og for patienterne har der også være udfordringer. Enkelte er udfordret af, at protypen har drillet og oplever derfor ikke det er nemmere. Der nævnes bl.a., at programmet har svigtet, hvilket er en erfaring og viden vi siden har kigget på og forbedret i vores udviklingsafdeling.

En anden patient oplever, at det er mere enkelt at skrive det ned på papir. I sidste tilfælde oplyser patienten, at vedkommende har fået forkert instruktion og således både er bedt om at benytte Measurelet Output, samtidigt skrive alle målinger ned manuelt. Dette bør dog ikke være normal procedure. Vi ved også, at denne patient har været den første i patient, som har afprøvet Measurelet Output.

18 ud af 20 vil vælge Measurelet Output

Hele 18 patienter ud af 20 er dog godt tilfredse og vil gerne bruge prototypen næste gang. Dette til trods for der er en gennemsnitsalder på 63,2 år. Når patienterne vurderer Measurelet Output, lægger de bl.a. vægt på følgende:

 • “Det er nemt, enkelt og hygiejnisk.”
 • “Det er mere behagelig og hygiejnisk at håndtere end tidligere.”
 • “Det er lige til at gå til, når man har prøvet det et par gange.”
 • “Man behøver ikke gå så langt med bækkenet, fordi det står på toilettet.”
 • “Data noteres automatisk – man skal ikke føre regnskab manuelt.”
 • “Man kan følge med i, hvor meget væske og afføring, der kommer ud.”
 • “Præcis vægt.”
 • “Det er hurtigt og det sviner ikke.”

En patient på 71 år, som tidligere har målt væskeregnskab uden Measurelet Output siger:

”Det gamle er ubehageligt og ulækkert. Mens det nye er noget af det bedste og nemmeste at bruge.”

Vedkommende afslutter desuden med følgende kommentar:

”Measurelet Output burde være fast inventar på hospitalerne.”

Patienter fra både Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital Køge og Odense Universitetshospital er generelt glade for at blive inddraget i egen behandling. Langt de fleste foretrækker selv at kunne foretage monitoreringen digitalt.

Rigshospitalets Medicinsk klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme har på baggrund af erfaringer valgt at fortsætte med Measurelet Output efter testperioden af prototypen er afsluttet.

>> Se også vores undersøgelse af sygeplejerskernes oplevelse med Measurelet Output

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?