skip to Main Content
Afdeling På Rigshospitalet Drømmer Om At Gøre Væskeregnskabet 100% Digitalt

Afdeling på Rigshospitalet drømmer om at gøre væskeregnskabet 100% digitalt

På Afdelingen for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet er målet en digital fremtid. Afdelingen er den første afdeling i Danmark, som har testet Measurelet Output til væskeregnskab. I dag efterspørger patienterne det selv.

Fremtiden er digital. På Afdelingen for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet er fokus rettet mod en fremtid, hvor man ikke længere laver et væskeskema i papirform. Afdelingen afsluttede i 2020 en test af Measurelet Output, hvor 10 ud af 13 sygeplejersker var helt klar til at droppe pen og papir. I dag får alle sygeplejersker på afdelingen undervisning i Measurelet Output. Samtidig oplever sygeplejerskerne en stigende efterspørgsel blandt patienterne.

”Vi har lige fået flere vægte på afdelingen, fordi vi oplevede, at der kom patienter ind, der skulle på to dages væskeregnskab, som selv efterspurgte Measurelet Output, og så havde vi ikke flere. Siden vi testede prototypen, er brugen blevet markant større og eftertragtet blandt rigtig mange af vores patienter,” fortæller Helene Frederiksen, som er sygeplejerske og nøgleperson på projektet.

På afdelingen har man mange patienter med tarmsygdomme, som er gengangere gennem mange år. De håndterer i dag helt selv registrering af output med Measurelet Output.

measurelet scale på rigshospitaletAfdelingen for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet er den første afdeling i Danmark, som har testet Measurelet Output. Helene Frederiksen (t.v.) og Annesofie Rønde Dicksen (t.h.) er nøglepersoner for projektet. 

Et tydeligt FØR og EFTER

Helene Frederiksen og hendes kollega Annesofie Rønde Dicksen, der også fungerer som nøgleperson på projektet, oplever i den grad et FØR og EFTER både for sygeplejersker og for patienter.

”Vi sparer utrolig meget tid, når vi skal afslutte væskeregnskabet, fordi vi ikke længere skal bruge op til en time på en nattevagt på at lægge sammen og trække fra – det foregår nu digitalt. Vi sparer tid, fordi flere og flere af vores patienter selv benytter vægten og registrerer output, og vi sparer tid på patienter, hvor vi skal lave væskeregnskabet, fordi vi ikke skal gå så mange ture ud til skyllerummet og tilbage til stuen for at skrive resultatet ned på et papir ved patienten. Nu foregår det hele ved patienten,” forklarer Helene Frederiksen.

Afdelingen har også mange isolationspatienter, hvoraf nogle har Clostridia, som kan medføre en voldsom afføring. Det smitter meget let, så det er vigtigt, at afføringen ikke kommer ud i afdelingen. Her har Measurelet Output også vist sig at være et utrolig godt redskab, fordi det hele foregår inde på stuen.

Beskytter patientens privatliv

Det er meget tabubelagt at have en sygdom, som sidder i tarmene og i mavetarmkanalen eller at have stomi. Med et værktøj som Measurelet Output er det ifølge de to sygeplejersker på Rigshospitalet langt nemmere at beskytte patienternes privatliv.

”Før var det sådan, at patienterne skulle bære bækkener fra deres eget toilet på stuen ud i skyllerummet. Men det kunne jo være en gåtur på op til 20-25 meter, hvor de skulle bære egen afføring for at afmåle det og skrive det ned på et væskeskema. Mange oplever jo, at de udstiller deres sygdom for alle. Nu kan de klare det hele på patienttoilettet på deres stue,” siger Annesofie Rønde Dicksen.

Med Measurelet Output slipper patienterne og sygeplejerskerne også for at skrive tal ned på papiret, hvilket kan være en hel del. Mange patienter kan nemlig have et stomioutput på 3-5 liter om dagen. Når de tømmer stomiposen, bliver væskeregnskabet alen langt, fordi de skal notere både dato, klokkeslæt og milliliter på papir. Netop her er det nemmere blot at stille bækkenet på vægten, hvorefter det hele bliver registret automatisk (også bækkenets vægt modregnes automatisk).

”Vi får rigtig meget positiv feedback. Når først patienterne har prøvet det, foretrækker de helt klart vægten,” siger Annesofie Rønde Dicksen, som også har lagt mærke til en anden fordel:

”Vi oplever også, at Measurelet Output medinddrager patienten i sit eget forløb på en helt anden måde, end vi har set tidligere. Det er en meget positiv oplevelse, fordi det giver dem en helt anden indsigt i egen sygdom.”

manuelt væskeregnskab
Traditionelt væskeregnskab som noteres på papir.

Papiret er gammeldags og bør udgå helt

På afdelingen har man i dag papirer, hvor man manuelt laver søvnregistrering, noterer blodsukker, væskeindtag osv., men al registrering på papir bør helt udgå, hvis det står til de to nøglepersoner.

”Det giver ikke mening at have alle de papirer, for der er ikke papirjournaler på patienterne mere. Alt det vi skriver på papir skal scannes ind i Sundhedsplatformen alligevel, så vi bruger alt for meget tid på dobbeltregistrering. Derfor giver det også god mening at digitalisere væskeregnskabet.” siger Helene Frederiksen.

I dag noterer man stadig manuelt, hvad patienterne drikker, samt hvad de har fået at IV-behandling. Men også her er vejen frem at komme af med papiret, og her kunne Measurelet Input være en del af løsningen, fordi det hele registreres digitalt og samtidig sikrer høj præcision i målingerne.

Alle skal certificeres i Measurelet Output

Measurelet Output er meget simpelt for brugeren. Der skal ikke meget it-kendskab til at trykke på start, klikke på urin, afføring eller begge dele. Derfor er målet da også at introducere alle patienter til Measurelet Output, medmindre man vurderer, at patienten ikke selv kan håndtere det. Det kan f.eks. være meget ældre patienter over 80 år, patienter med demens eller patienter med en psykiatrisk diagnose.

For at nå det mål skal alle nuværende og nyansatte på Afdelingen for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet certificeres i Measurelet Output. I dag er det ca. 75% af personalet, som benytter Measurelet Output, men når alle har været igennem certificeringen, håber Helene Frederiksen og Annesofie Rønde Dicksen, at de når op på 100%.

”Hidtil har Measurelet Output ikke været en del af vores oplæring som sygeplejerske på afdelingen. Hvis man ikke er oplært af en, som har erfaring med Measurelet Output, så ved man som nyankommen ikke, at den eksisterer, og derfor bruger man den ikke. Ligesom med al anden implementering tager det tid at lave om på gamle vaner, sådan er det også hos os,” siger Helene Frederiksen.

Certificeringen skal derfor hjælpe alle sygeplejersker på afdelingen til at forstå, hvorfor de skal bruge det nye, og at det gør det nemmere for dem selv. På den måde kan de se en mening med det.

 

measurelet toiletHjertesygdomme i Gentofte lægger afdeling til klinisk test af det nye Measurelet Toilet, der automatisk måler mængden af urin, som patienter udskiller. Professor i sygepleje, Hanne Konradsen, der sammen med sygeplejerske og ph.d. Trine Bernholdt Rasmussen, er primus motor i afprøvningen. Yderst t.v. sygeplejerske og direktør i Measurelet, Marie Lommer Bagger.

Højteknologisk toilet er vejen frem

Afdelingen for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet har været en del af udviklingen af Measurelet Output. På sidelinjen har de også fulgt udviklingen af Measurelet Toilet, hvor en prototype p.t. testes på Gentofte Hospital. Measurelet Toilet er et højteknologisk toilet, der er udviklet til at automatisere måling og registrering af output hos patienter 100%. Patienten skal blot scanne sit patientarmbånd og benytte toilettet på normal vis. Ifølge Helene Frederiksen står hun som sygeplejerske gerne klar til at tage imod de første toiletter:

”Der er ingen tvivl om, at det vil været et attraktivt produkt på fremtidens hospitaler. Væskeregnskabet er noget, vi som sygeplejersker bruger oceaner af tid på, fordi det er en effektiv metode til at vurdere, hvordan vores patienter har det. Measurelet Toilet vil uden tvivl spare meget tid, fordi det kører helt af sig selv,” siger Helene Frederiksen.

Læs om test af Measurelet Output på Rigshospitalet (2019-2020)

3 hurtige til sygeplejerskerne på Rigshospitalet

1. Hvordan har det været at være med til at teste prototypen?

”Jeg synes det er spændende at se, hvor hurtigt udviklingen går. Når vi siger noget, så er der ikke langt fra de indspark, vi kommer med, til handling. Hvis vi har brug for oplæring af sygeplejersker eller har et ønske om at kunne måle input, så går der kun to måneder, så er det hele sat i gang. Det er perfekt,” siger Helene Frederiksen.

measurelet scaleMeasurelet Output gør det nemt for patienten at registrere udskillelser via iPad og en vægt.

2. Hvad er jeres tre bedste råd, når man skal implementere Measurelet Output?

1. Sørg for at oplære alt personalet fra start. Alle skal certificeres. Tag et valg om at gøre det 100%, og vær åben om, hvorfor I gør det, og hvad målet er.

2. Få personalet til at se det fra patientens side. Hvis de selv var patient, så ville de nok også hellere have en Measurelet Output end at gå rundt på en hospitalsgang med egen afføring og urin. Vi oplever jo, at når patienterne først har prøvet det, så griber de den bare selv næste gang. Det fungerer rigtig godt.

3. Der vil altid være noget it, som driller i starten. Men holdt op mod, hvad man får tilbage, så er der en stor gevinst at hente, bl.a. på den tid man sparer. List gerne alle fordelene op, så folk kan se det værdien af det.

3. Hvad er drømmescenariet?

”At gå 100% digitalt og at alle data ryger direkte ind i Sundhedsplatformen. Her har vi stadig et stykke vej. Mange kan ikke se meningen med alle de digitale muligheder, så længe vi holder fast i at notere på papiret,” siger Helene Frederiksen.

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?