skip to Main Content
Forskning Om Potentialet Ved Telemedicin

Forskning om potentialet ved telemedicin

Telemedicin er de senere år for alvor kommet ind på de danske hospitaler og bruges i behandlingen af patienter.

Hos Measurelet ser vi et stort potentiale for at monitorere patienternes væskebalance, når de befinder sig i vante omgivelser. Men er det muligt i praksis? Kan personalet og patienter finde ud af det? Og giver det værdi?

Det kan nedenstående undersøgelser være med til at dokumentere.

Resultaterne viser bl.a.

 • at 3 ud af 4 patienter synes, at fordelene ved digital kontakt med syndhedsvæsenet overskygger ulemperne
 • en øget tryghed hos patienterne
 • bedre psykisk helbred hos patienter
 • en stor økonomisk besparelse i sundhedsvæsenet
 • større frihed for patienten
 • at behandlingskvaliteten løftes.

Ifølge den ene undersøgelse, som har fokus på at undersøge patientsikkerheden, bør man dog også være opmærksom på væsentlige ændringer i ansvar, opgaver, processer og kompetencer hos patienter og klinikere, når man griber til hjemmemonitorering.

Measurelet har fokus på at dokumentere effekten af hjemmemonitorering

Baggrunden for at Measurelet kigger nærmere på forskningen er, at omkostninger til væskeregnskaber alene i Danmark estimeres til at udgøre 163 millioner kroner årligt.

Den praktiske procedure foregår ved, at man måler, hvad patienten indtager, og hvad de udskiller. Proceduren er manuel og langsommelig. Ved måling af udskillelser tager det i gennemsnit hele 13 minutter af sygeplejerskens tid, hver gang patienten skal på toilettet.

I samarbejde med danske hospitalsafdelinger har vi testet, om danske patienter med Measurelet Output selv kan veje deres udskillelser via en vægt og en tablet, når de går på toilettet. De foreløbige erfaringer viser rigtig gode resultater.

Patienter på Rigshospitalet glade for Measurelet Output

Det er nu interessant at undersøge, om patienter selv kan foretage de samme målinger i eget hjem. Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Rigshospitalet tester i samarbejde med VihTek – Videncenter for velfærdsteknologi – Measurelet Output i eget hjem fra 15. november 2020 til 1. marts 2021 (resultaterne kan senere læses her på siden). Læs mere her

Digital kontakt med sundhedsvæsenet – hvad oplever patienterne? Danske Patienter 2020

En undersøgelse, som er foretaget på vegne af Danske Patienter viser, at 3 ud af 4 patienter synes, af fordelene ved digital kontakt med sundhedsvæsenet overskygger ulemperne.

For personer, som har en langvarig eller kronisk sygdom, er interessen større end hos danskerne generelt. Her svarer 62 procent, at de er interesserede i, at kontakten i højere grad sker digitalt.

Læs mere

Rapport: Telemedicin kan spare 40.000 pr. hjertepatient

TeleCare Nord Hjertesvigt, afslutningsrapport 2019

Det nordjyske forskningsprojekt TeleCare Nord har undersøgt effekten af telemedicin til hjertepatienter.

Rapporten konkluderer, at Sundhedsvæsenet kan spare godt 350 mio. kr. om året ved at udstyre patienter med hjertesvigt med en kuffert med blodtryksmåler, badevægt og en tablet med online adgang til en hjertesygeplejerske.

Ifølge rapporten er der følgende fordele ved at give hjernesvigtspatienter kufferten:

 • økonomisk besparelse
 • øget tryghed for hjernesvigtspatienterne
 • markant bedre psykiske helbred.

Ifølge professor Lars Ehlers, Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, er det særligt interessante ved undersøgelsen, at det er første gang, at man for alvor kan vise en interessant økonomisk business case af telemedicin.

hjemmemonitorering efter hjertesvigt
Se afslutningsrapport

Sundhedspolitisk Tidsskrift 15. febriar 2019 – Rapport: Telemedicin kan spare 40.000 pr. hjertepatient

Patient reported outcome measures could help transform healthcare 2013

Analyse: Nick Black, professor of health services research

Rutinemæssig brug af ‘patient reported outcom measures (PROMs) har potentialet til at transformere sundhedsvæsenet, siger Nick Black. PROM’s kan bl.a. hjælpe patienter og klinikere med at træffe bedre beslutninger.

Se analyse

K.I.H. projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, August 2015

Det første store danske forsøg med telemedicin, som Region Hovedstaden og Region Midtjylland, har stået bag, viser flere gevinster. Patienter oplever telemedicin som trygt og godt. På nogle patientgrupper kan der spares penge, hvis arbejdsgangene bliver tilpasset til de nye muligheder og telemedicin ikke blot lægges oven i det man gør i forvejen.

Fordele:

 • Patienter oplever større frihed i deres liv, fordi de får mere tid til andre gøremål
 • Større tilfredshed hos patienter
 • Det løfter behandlingskvaliteten
 • Sundhedspersonalet kan bedre ’spotte’ problemer i opløbet
 • Der er økonomiske gevinster at hente

 

telemedicin kih
Læs om KIH-projektet: Klinisk Integreret Hjemmemonitorering – Telemedicin til test

K.I.H. projektet – Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Patientsikkerhed og telemedicin

Hvordan påvirker telemedicin patientsikkerhed? Internationale og danske erfaringer. Dansk Selskab for PatientSikkerhed 2020

Brugen af telemedicin er steget markant under COVID-19-pandemien. Samtidig er Danmark et af de ledende lande i verden, når det gælder digitalisering (Digital Ecomomy and Society Index (DESI))

En ny rapport fra Dansk Selskab for PatientSikkerhed sætter fokus på, hvordan telemedicin påvirker patientsikkerheden. Rapporten tager udgangspunkt i danske og internationale erfaringer.

Rapporten sætter fokus på både positive og negative effekter på patientsikkerheden. Det nuanceres derfor også, at når man indfører telemedicin, sker der væsentlige ændringer i ansvar, opgaver, processer og kompetencer hos patienter og klinikere, som man bør være mere fokus på.

patientsikkerhed og telemedicin

Læs rapport

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?